Kauno technologijos universiteto biblioteka

NUORODOS Į ELEKTRONINIUS ŠALTINIUS

Į pradžią 

· Paieškos sistemos
· Bibliotekos ir katalogai

· Atviroji prieiga, visateksčiai žurnalai
· Bibliografijos leidiniai
· Duomenų bazės
· El. bibliotekos, teminiai katalogai
· El. knygos
· El. tezės, disertacijos
· El. vertėjai
· El. žurnalai, laikraščiai, naujienos
· Enciklopedijos, žodynai, vadovai
· Informacija apie leidžiamus leidinius Lietuvoje
· Informacijos, dokumentacijos centrai
· Informacinis raštingumas
· KTU moksliniai žurnalai
· Leidyklos, knygų prekyba
· Lentelės, konstantos
· Lietuvos aukštųjų mokyklų leidžiami leidiniai
· Lietuvos aukštųjų mokyklų publikacijų DB
· Patentai, standartai
· Mokymas, kursai, demonstracijos
· Naudingos nuorodos
· Naudingos nuorodos pagal mokslo kryptis
 

Atviroji prieiga, visateksčiai žurnalai

 


 Atviroji prieiga

Visateksčiai žurnalai:
 Humanitariniai mokslai
Socialiniai mokslai
 Fiziniai mokslai
Biomedicinos mokslai
Technologijos mokslai


Atviroji prieiga

eLABa
http://aleph.library.lt/F?func=option-update-lng&P_CON_LNG=ENG&local_base=ELB01
Lietuvos akademinė elektroninė  biblioteka. Kaupiami, saugomi bei pateikiami Lietuvos mokslo ir studijų elektroniniai ištekliai (monografijos, mokslo žurnalai, disertacijos ir santraukos, vadovėliai ir kita mokslo ir studijų literatūra).

Access to Research Resources for Teachers (ARRT)
http://gtcni.openrepository.com/gtcni/
Edukologijos išteklių talpykla.

American Mineralogist Crystal Structure Database
http://www.minsocam.org/MSA/Crystal_Database.html
Mineralogijos informacija.

ArXiv
http://arxiv.org
Lediniai iš fizikos, matematikos, kompiuterijos ir kt. fizinių mokslų.

Chemistry Central
http://www.chemistrycentral.com/
Nepriklausoma leidybos platforma, teikianti laisvą prieigą prie recenzuojamų žurnalų viso teksto straipsnių, skirtų chemijos mokslų atstovams.

CiteSeer - Scientific Literature Digital Library
http://citeseer.ist.psu.edu/cs
Leidiniai iš kompiuterijos ir informacijos mokslų.

Co-Action Publishing
http://www.co-action.net/
Atvirosios prieigos žurnalai.

Cogprints
http://cogprints.org
Leidiniai iš psichologijos, neurologijos, lingvistikos, filosofijos, logikos, sociobiologijos, elgesio genetikos, dirbtinio intelekto, mokymosi, neurotinklų ir kt. mokslų.

DIGAR (Digitaalne Arhiiv)
http://digar.nlib.ee/digar/esileht
Estijos nacionalinės bibliotekos archyvas.

DOAJ - Directory of Open Access Journals
http://www.doaj.org/
Atvirosios prieigos žurnalai.

DSpace@MIT
http://dspace.mit.edu/
Institucinė talpykla. Joje dokumentai suskirstyti pagal departamentus į 30 kolekcijų.

E-LIS
http://eprints.rclis.org/
Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų talpykla.

Free Electronic Journals
http://www.library.unr.edu/ejournals/free.aspx
Nemokamų elektroninių žurnalų nuorodos iš Nevados universiteto Rebo bibliotekos.

Higher Education Empirical Research Database
http://heerd.open.ac.uk/
Aukštojo mokslo tyrimų tematiką apimanti talpykla. Paiešką galima atlikti pagal temą, metus, autorių, dalyką, leidėją. Tyrėjai, norintys naudotis šiuo šaltiniu, atlikti paiešką ir peržiūrėti santraukas, privalo užsiregistruoti.

Highwire Press
http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl
Stanfordo universiteto leidykla HighWire Press, leidžianti biomedicinos ir kitų mokslo šakų žurnalus. Ši leidykla turi vieną didžiausių visiems prieinamų mokslinių žurnalų archyvą.

Hindawi
http://www.hindawi.com/
Akademinė leidykla suteikianti prieiga prie daugiau kaip 200 atvirosios prieigos žurnalų iš įvairių akademinių disciplinų.

LARA (Libre accès aux rapports scientifiques et techniques)
http://lara.inist.fr/
Prancūzijos, mokslo ir technikos instituto (CNRS) kuriama įvairių institucijų dokumentų jungtinė talpykla, kaupianti mokslo ir technikos ataskaitas.

National Digital Archive of Datasets (NDAD)
http://www.nationalarchives.gov.uk/documentsonline/datasets.asp
Jungtinės Karalystės vyriausybės duomenų talpykla.

OAIster
http://oaister.umdl.umich.edu/o/oaister/
Laivai prieinamas skaitmeninis archyvas, apimantis knygas, žurnalus, vaizdus, audio, video medžiagą, informacinius leidinius.

OpenDOAR
http://www.opendoar.org/
Institucinių talpyklų registras, kuriame yra virš 1 600 talpyklų. Galima atlikti teminę talpyklų paiešką.

Open J-Gate
http://www.openj-gate.com/
Atviros prieigos visateksčiai moksliniai žurnalai.

Periodica Polytechnika
http://www.pp.bme.hu/
Periodica Polytechnika - Budapešto technologijos ir ekonomikos universiteto mokslinė leidykla. Ji publikuoja visateksčius 7 tarptautinius mokslinius žurnalus iš chemijos, elektronikos, informatikos, mechanikos, transporto inžinerijos, socialinių ir vadybos mokslo sričių.

PloS - Public Library of Science
http://www.plos.org/
Viešoji mokslo biblioteka yra mokslininkų nepelno siekianti organizacija, kuri deda visas pastangas prie atvirų mokslinės ir medicininės literatūros šaltinių.

PubMed Central
http://www.pubmedcentral.nih.gov/
Amerikos nacionalinės medicinos bibliotekos gamtos mokslų žurnalų skaitmeninis archyvas. Laisva prieiga.

RePEc
http://repec.org/
Ekonomikos mokslai.

ROAR
http://roar.eprints.org/
Atvirosios prieigos talpyklų registras.

Scientific Journals International
http://www.scientificjournals.org
Recenzuojamų atvirosios prieigos humanitarinių ir socialinių mokslų srities žurnalų talpykla.

Social Science Research Network
http://ssrn.com/
Socialiniai mokslai.

SSOAR - Social Science Open Access Repository
http://www.ssoar.info/en/home.html
Vokietijos akademinių institucijų iniciatyva sukurta nemokamos prieigos talpykla, skirta socialinių mokslų tyrėjams. Suteikta galimybė naudotis viso teksto dokumentais vokiečių, anglų ir ispanų kalbomis.

T-Space
https://tspace.library.utoronto.ca/
Toronto universiteto (Kanada) institucinė talpykla. Tai šios aukštosios mokyklos bibliotekos ir dar kelių mokslinių bibliotekų bendras projektas.


Humanitariniai mokslai

Bryn Mawr Review of Comparative Literature

Bulletin of the American Academy of Arts & Sciences

California Linguistic Notes

Minerva: An Internet Journal of Philosophy

Bibliotekininkystė, informacijos mokslai

Knygotyra
Mokslo darbai bibliotekininkystės ir bibliografijos klausimais. 1961-2005 m. – straipsnių turinio rodyklė, nuo 2006 m. – visateksčiai.

AALL Spectrum
Amerikos teisės bibliotekų asociacijos spektras – publikuoja savarankiškus autorių straipsnius bei kitą informaciją apie įvairių Asociacijos skyrių, komitetų bei specialių interesų sekcijų veiklą. 

ASIST Bulletin (ASIST-American Society for Information Science and Technology)
Šis biuletenis palaiko reguliarius kontaktus su savo organizacijos narių veikla ir yra priemonė pasidalinti naujienomis ir informacija apie informacijos mokslo ir technologijų vystymąsi.

ASSOCIATES 
Žurnalas skirtas bibliotekos personalui apie bibliotekos ir pačių bibliotekininkų problemas bei interesų sferas. Čia galima rasti straipsnių įvairiomis temomis – pagal bibliotekų veiklos kryptis.

CLIR Issues
Leidinyje pateikiama informacija aktuali bibliotekų bei archyvų veiklai, jų vystymo krypčių nustatymui ir vykdymui. Elektroniniame archyve sukauptos CLIR ataskaitos, leidiniai, apžvalgos, įvairūs kiti dokumentai.

Current Cites
Skaitmeninių informacinių technologijų dokumentų svetainė, vertinga bibliotekoms. Tai anotuota straipsnių bibliografija, knygos ir skaitmeniniai dokumentai.

D-Lib Magazine  
Žurnale elektroninės publikacijos, skiriamos skaitmeninės bibliotekos tyrimui, vystymui bei naujovėms.

Electronic British Library journal

IFLA Journal
Kiekviename leidinyje yra (IFLA) Tarptautinės bibliotekinių asociacijų federacijos veiklos einamoji informacija, straipsniai, atspindintys tarptautinės informacijos skleidimo įvairovę, pradedant nuo laisvai prieinamos informacijos, jos saugojimo iki jos, kaip individualios nuosavybės, ribojimo bei visa eilė kitų klausimų , aktualių bibliotekų veiklai.

inCite
Australijos bibliotekų ir informacijos tarnybų asociacijos žurnalas, kuriame galima rasti svarbiausią informaciją, skirtą šioms tarnyboms. Išleidžiamas kas mėnesį.

Information Research
Tarptautinis mokslinis žurnalas, skirtas informacijos ir giminingų disciplinų mokslinių rezultatų prieinamumui.

Issues in Science and Technology Librarianship
Amerikos koledžų ir mokslinių bibliotekų asociacijos, Mokslo ir technologijos sekcijos leidinys, kuriame randamos aktualios publikacijos šios mokslo srities bibliotekų vartotojams.

Journal of Digital Information
Žurnalas, pateikiantis informacijos skaitmeninėje aplinkoje menedžmentą, pristatymą ir vartojimą, skiriamas mokslinei visuomenei, techniniams darbuotojams, techninėms bibliotekoms ir leidėjams. 

Journal of the Medical Library Association
Medicinos bibliotekų asociacijos žurnalas (JMLA) yra tarptautinis leidinys, kurio tikslas praktinių ir mokslinių žinių pateikimas sveikatos mokslų sferos bibliotekininkams.

Law Library Journal
Žurnalą leidžia Amerikos teisės bibliotekų asociacija. Pateikiami moksliniai straipsniai teisės klausimais, asociacijos konferencijų medžiaga, komitetų ataskaitos, straipsniai bibliotekininkystės klausimais bei kiti dokumentai.

LIBRES: Library and Information Science Research Electronic Journal
Bibliotekų ir informacijos mokslo tyrimų elektroninis žurnalas.

School Library Journal
Žurnalas skirtas bibliotekininkams, kurie dirba su jaunais žmonėmis mokyklų ar viešosiose bibliotekose. Publikacijos pateikia reikalingą informaciją, padedančią bibliotekiniams procesams bei technologijų vaidmens įvertinimui mokymo procese.

School Library Media Research  
Tai oficialus Amerikos mokyklų bibliotekininkų asociacijos informacinis mokslinis žurnalas. Jo tikslas skatinti ir publikuoti mokyklų bibliotekų informacinių programų realizavimo ir vystymo, mokymo teorijos bei praktinių metodų originalius tyrimus bei kritinį įvertinimą.

Į viršų


Socialiniai mokslai

Academic Leadership Journal

Across the Disciplines

Action, Criticism & Theory for Music Education

Advances in Physiology Education

Advances in Cognitive Psychology

Annals of Genealogical Research

Asian Development Review

B>Quest (Business Quest)

Behavior and Social Issues

Bulletin of the American Astronomical Society

CESifo Forum

CEU Political Science Journal

Cityscape  (Journal of Policy Development and Research)

Current Research in Social Psychology

Delaware Review of Latin American Studies

Demographic Research

E-Journal of Applied Psychology

Econ Journal Watch

ERCIM NEWS online edition

Journal of Artificial Intelligence Research

Journal of Empirical Generalisations in Marketing Science

Living Reviews in Relativity

M@n@gement

Edukologija

Academe (Bulletin of the AAUP - American Association of University Professors)

 Australasian Journal of Educational Technology

Australasian Journal of Engineering Education

Canadian Journal of Education

Canadian Journal of Learning and Technology

Career and Technical Education Research

Early Modern Literary Studies

e-learning and education (eleed)

Educause Review

Education Next

Educational Research and Reviews

Educause Quarterly

Electronic Journal of Science Education

Į viršų


Fiziniai mokslai

Acoustical Science and Technology

Acta Adriatica

American Journal of Applied Sciences

Analytical Sciences

Astrophysics and Space Sciences Transactions

Atmospheric Chemistry and Physics

Bulletin of Materials Science

CALL-EJ Online

Carbon Balance and Management

Diagnostic and Interventional Radioloy

Game Studies

e-Polymers

Electronic Green Journal

Journal of Graph Algorithms and Applications

Journal of Integer Sequences

Journal of Statistical Software

Journal of World-Systems Research

Oil and Gas Business

Palaentologia Electronica

Chemija

Acta Biochimica Polonica

Acta Chimica Slovenica

Beilstein Journal of Organic Chemistry

Brazilian Journal of Chemical Engineering

Bulletin of the Czech Chemical Society (čekų kalba)

Ceramics-Silikaty

Chem-Bio Informatics Journal

e-Polymers

EARSeL eProceedings (EARSeL -European Association of Remote Sensing Laboratories)

Fluorine Notes

HYLE: International Journal for Philosophy of Chemistry

International Journal of Molecular Sciences

Journal of Cell Science

Molecules, A Journal of Synthetic Chemistry and Natural Product Chemistry

Fizika

Acta Physica Polonica B

AIP Physics News

Brazilian Journal of Physics

Condensed Matter Physics

Electronic Design 

Mathematical Physics Electronic Journal

Microwaves & RF

New Journal of Physics

Uspekhi Fizicheskikh Nauk

Matematika 

Acta Mathematica Academiae Paedagogicae Nyiregyhaziensis

Acta Mathematica Universitatis Comenianae

Annales Academiæ Scientiarum Fennicæ Mathematica

Applied Mathematics E-Notes

Archivum Mathematicum

Australian & New Zealand Industrial and Applied Mathematics Journal

Balkan Journal of Geometry and Its Applications

Bulletin of the American Mathematical Society

Bulletin of the International Commission on Mathematical Instruction (ICMI)

Complexity International

Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science

Documenta Mathematica

Electronic Colloquium on Computational Complexity

Electronic Journal of Combinatorics

Electronic Journal of Differential Equations

Electronic Journal of Geotechnical Engineering (EJGE)

Electronic Journal of Linear Algebra

Electronic Journal of Probability

Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations

Electronic Journal of Undergraduate Mathematics

Electronic Research Announcements

Electronic Transactions on Numerical Analysis

Experimental Mathematics

Lobachevskii Journal of Mathematics

Matematicki Vesnik

Mathematical Physics Electronic Journal

New York Journal of Mathematics

Notices of the American Mathematical Society

Publications de l'Institut Mathématique (Beograd)

Theory and Applications of Categories

Į viršų


Biomedicinos mokslai

American Journal of Environmental Sciences

African Journal of Microbiology Research

Biodiversity Informatics

Bioinformation

Biological Research

Biology Direct

BioMagnetic Research and Technology

BioMedical Engineering OnLine

Biopolicy Journal

Bioscene: Journal of College Biology Teaching

BMC Developmental Biology (BMC - BioMed Central)

BMC Ear, Nose and Throat Disorders

BMC Ecology

BMC Evolutionary Biology

BMC Family Practice

BMC Medical Education

BMC Medical Research Methodology

BMC Microbiology

BMC Neuroscience

BMC Nuclear Medicine

BMC Plant Biology

BMC Structural Biology

BMC Systems Biology

BMC Molecular Biology

Caribbean Journal of Science

CBE—Life Sciences Education

Complexity International

Current Research in Earth Sciences

Early Childhood Research & Practice

Ecology and Society  (Conser Ecology)

Electronic Green Journal

Electronic Journal of Biotechnology

Biogeosciences

Journal of Biology

Molecular Vision

Science & Technology Review

Į viršų


Technologijos mokslai

Acta Scientarum Polonorum - Technologia Alimentaria

African Journal of Biotechnology

American Journal of Biochemistry and Biotechnology

Brazilian Archives of Biology and Technology

Brazilian Journal of Biology

Canadian Architect and Builder (1888-1908)

Electronic Communications in Probability

Electronic Design 

Electronic Proceedings of the ICTCM

Electronic Journal of Geotechnical Engineering

Electronic Journal of Information Technology in Construction

Journal of Machine Learning Research

Living Reviews in Relativity

Science & Technology Review

Sensors

Į viršų

KTU Biblioteka
Adresas: K. Donelaičio g. 20, LT-44239, Kaunas, Lietuva
Puslapis atnaujintas 2011-03-24