Į pradžią

Kauno senoji portretinė fotografija

Pagrindiniai archyviniai ir publikuoti šaltiniai

1. Kauno gubernijos valdybos (1843–1918) ir Kauno miesto mokesčių inspekcijos (1918–1941) fondai, Kauno apskrities archyvas. 
2. ALMONAITYTĖ, Vaida. ,,Jis dirbo kaip skulptorius“. Literatūra ir menas, 1995, sausio 28, p. 8.
3. ALMONAITYTĖ, Vaida. Vakarai raudonmedžio svetainėje. Nemunas, 1999, nr. 2, p. 42-45.
4. BUDRYTĖ, Zita. Lietuvos fotografų darbai, XIX a. – 1915: katalogas. Vilnius, 1985, 56 p.
5. JUNEVIČIUS, Dainius. Kauno gubernijos fotografai XIX amžiuje. Menotyra, 1997, nr. 1, p. 59-69.
6. JUNEVIČIUS, Dainius. Lietuvos fotografų 1863–1905 metų veiklos chronologija. Kolekcija, 1999, nr. 7, p. 65-69.
7. JUNEVIČIUS, Dainius; TOLVAIŠIENĖ, Nijolė. XIX amžiaus fotoateljė. Kauno diena, 1996, birž. 1, p. 18.
8. JUODAKIS, Virgilijus. Lietuvos fotografijos istorija, 1854–1940. Vilnius, 1996, 167 p. 
9. LUKOŠEVIČIŪTĖ, Eglė. Keli štrichai miesto kronikai. Kauno diena, 2002, spalio 26, p. 13, 15.
10. MATULYTĖ, Margarita. Vilniaus fotografija, 1858–1915. Vilnius, 2001, 486 p.

© KTU biblioteka, 2003-2013