Į pradžią

Kauno senoji portretinė fotografija

XIX a. antroji pusė – XX a. pradžia

  Wladislaw Zatorski ir Jaroslaw Brzozowski.
Kunigas Juodišius. Apie 1882.

<<<< Atgal

                

© KTU biblioteka, 2003-2013