Į pradžią

Kauno senoji portretinė fotografija

XIX a. antroji pusė – XX a. pradžia

  J. Kliučinskienė.
Steigiamojo Seimo atstovas agronomas Jonas Kriščiūnas.

<<<< Atgal

                

© KTU biblioteka, 2003-2013