Į pradžią

Kauno senoji portretinė fotografija

XIX a. antroji pusė – XX a. pradžia

J. Kliučinskienė.
Pulkininkas leitenantas gydytojas Jonas Brundza.

<<<< Atgal

                

© KTU biblioteka, 2003-2013