Į pradžią

Kauno senoji portretinė fotografija

XIX a. antroji pusė – XX a. pradžia

  Aleksander Strauss ir Simon Suriewicz ("Strauss & Sourevitsch"). 
Nežinomas dvasininkas. Apie 1875.

<<<< Atgal

                

© KTU biblioteka, 2003-2013