Kauno senoji portretinė fotografija

Į kolekciją

Trumpa viešnagė

 Kolekcijoje atskleista Kauno miesto ikonografijos paveldo dalis. Mieste reikšmingų urbanistikos, įvykių ir portretinės fotografijos rinkinių turi muziejai, bibliotekos, kolekcininkai. Kauno universiteto biblioteka sukaupė apie 3000 vienetų ikonografijos fondą. Jį paveldėjo Kauno technologijos universiteto biblioteka.
Kolekcijai atrinktos 160 fotografijų buvo susistemintos chronologine tvarka, akcentuojant žymesnes fotografų dirbtuves. XIX a. antrojoje pusėje – XX a. pradžioje ir XX a. trečiajame bei ketvirtajame dešimtmetyje išryškėjo pagrindiniai Kauno komercinės bei meninės fotografijos raidos bruožai. Kolekcija yra įvairiais aspektais įdomus bei pulsuojantis miesto praeities vaizdas, atgaivinantis autentišką miestiečių kultūrinę bei socialinę aplinką.
Rengiant kolekcijos pristatymą, remtasi archyviniais ir publikuotais šaltiniais.

  

Parodą parengė dr. Nijolė Lietuvninkaitė
©
KTU biblioteka, 2003-2013