Kauno technologijos universiteto biblioteka

NUORODOS Į ELEKTRONINIUS ŠALTINIUS

Į pradžią

· Paieškos sistemos
· Bibliotekos ir katalogai

· Atviroji prieiga, visateksčiai žurnalai
· Bibliografijos leidiniai
· Duomenų bazės
· El. bibliotekos, teminiai katalogai
· El. knygos
· El. tezės, disertacijos
· El. vertėjai
· El. žurnalai, laikraščiai, naujienos
· Enciklopedijos, žodynai, vadovai
· Informacija apie leidžiamus leidinius Lietuvoje
· Informacijos, dokumentacijos centrai
· Informacinis raštingumas
· KTU moksliniai žurnalai
· Leidyklos, knygų prekyba
· Lentelės, konstantos
· Lietuvos aukštųjų mokyklų leidžiami leidiniai
· Lietuvos aukštųjų mokyklų publikacijų DB
· Patentai, standartai
· Mokymas, kursai, demonstracijos
·
Naudingos nuorodos
·
Naudingos nuorodos pagal mokslo kryptis
 

Elektroninės bibliotekos, teminiai katalogai

 
Elektroninėse bibliotekose (angl. electric library arba digital library), teminiuose kataloguose rasite elektroninius išteklius, sugrupuotus pagal mokslo sritis arba kitus požymius. Elektroninės bibliotekos užtikrina vartotoją savo surinktų nuorodų vertingumu.

 Universalios
Humanitariniai mokslai
Socialiniai mokslai
 Fiziniai mokslai
Biomedicinos mokslai
Technologijos mokslai

Dalykiniai portalai


Universalios

BUBL Information Service
http://bubl.ac.uk/
Atrinkti interneto šaltiniai suklasifikuoti pagal Dewey dešimtainę klasifikaciją.

Digital Librarian: a librarian's choice of the best of the Web
http://www.digital-librarian.com/
Interneto ištekliai sugrupuoti pagal sritis.

Dmoz - Open Directory Project
http://dmoz.org/
Populiarūs interneto ištekliai sugrupuoti pagal temas. Galima pasirinkti šalis. Yra daug nuorodų  ir į lietuviškus puslapius. 

Eldis - Gateway to Development Information
http://www.eldis.org/
Aplinkos evoliucijos informacinė sistema. Daugybė šaltinių: duomenų bankų, bibliotekų katalogų, bibliografijų, naujienų grupių, informacijos apie mokslinius projektus, žemėlapių ir laikraščių kolekcijos.

INFOMINE - Scholary Internet Resource Collections
http://infomine.ucr.edu/
Mokslinių interneto resursų kolekcija.

ipl2
http://www.ipl.org/
ipl2 – internetinė biblioteka ir mokymo bei mokymosi aplinka, sukurta sujungus interneto išteklių kolekcijas Internel Public Library (IPL) ir Librarians‘ Internet Index. Informacijos galima ieškoti naudojantis paprasta paieška pagal reikšminius žodžius. Šaltiniai grupuojami pagal temas.

PADI - Preserving Access to Digital Information
http://www.nla.gov.au/padi/
Australijos nacionalinės bibliotekos elektroninė biblioteka.

Intute - the very best Web resources for education and research
http://www.intute.ac.uk/
Švietimo ir mokslinių tyrimų interneto ištekliai.

SciCentral-Gateway to the best scientific research news sources
http://www.scicentral.com/index.html
Naujienos iš mokslinių tyrimų.

Word Digital Library
http://www.wdl.org/
Laisvai prieinama pasaulinė skaitmeninė biblioteka, kurioje pateikiama iš viso pasaulio kultūros vertybės: rankraščiai, žemėlapiai, retos knygos, muzikos natos, filmai, grafika, nuotraukos ir architektūros brėžiniai. Navigacijos įrankiai ir turinio aprašymas pateikiamas arabų, kinų, anglų, prancūzų, portugalų, rusų ir ispanų kalbomis. Daugelis leidinių pateikiami originalo kalba.

WWW Virtual Library
http://www.vlib.org.uk/
Kokybiškų interneto šaltinių katalogas.


Humanitariniai mokslai

Academic Info
http://www.academicinfo.net/esl.html
Katalogas Academic Info sukurtas 1998 m. Teminiame nuorodų kataloge (angl. Online Subject Guides) abėcėles seka pateikiamos teminės interneto šaltinių grupės, tarp kurių yra ir humanitariniams mokslams svarbių temų, pavyzdžiui, filosofija, Biblijos studijos, Lotynų Amerikos kalbos ir literatūra, Japonijos, Indijos studijos ir kt.

Art - World Wide Arts Resources
http://wwar.com/
Pasauliniai menų resursai.

BUBL Information Service
http://bubl.ac.uk/

EpistemeLinks
http://www.epistemelinks.com/
Filosofijos srities interneto šaltinių katalogas, kuriame šiuo metu yra daugiau nei 19 000 nuorodų į įvairius filosofijai skirtus šaltinius, sugrupuotus pagal smulkesnes filosofijos mokslo temas. Atskirai pateikiami interneto šaltiniai, skirti žymiems filosofams.

Europeana
http://www.europeana.eu/portal/index.html
Europeana: think culture – Europos Komisijos finansuojamas tinklalapis, skirtas Europos šalių kultūrai. Jį sudaro apie 6 mln. skaitmeninių objektų: paveikslai, žemėlapiai, muziejų eksponatų nuotraukos, knygos, laikraščiai, laiškai, archyviniai dokumentai, muzika, filmai, kronikos, TV transliacijos ir kt. Projekto partneriai yra įvairių šalių bibliotekos, archyvai, muziejai bei galerijos.

DIGILIB - Architecture Image Library
http://digilib.library.uq.edu.au/
Australijos Kvinslendo valstijos architektūrinių vaizdų duomenų bazė.

Historical Maps
http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/index.html
Teksaso universiteto bibliotekos tinklalapio nuorodų skiltis, skirta įvairaus laikotarpio istoriniams žemėlapiams. Nuorodos į žemėlapius sugrupuotos pagal šalis, regionus, laikotarpį ir kt. Pateikiama informacija, iš kokio literatūros šaltinio konkretus žemėlapis yra paimtas. Taip pat pateikiamos nuorodos į kitas žemėlapiams skirtas interneto svetaines.

HyperHistory Online
http://www.hyperhistory.com/online_n2/History_n2/a.html
Interneto svetainė, kurioje kaupiama įvairaus pobūdžio istorijos mokslui skirta informacija: interaktyvios istorinės lentelės, žemėlapiai, laiko juostos. Yra abėcėlinė rodyklė, skirta istorinėms asmenybėms, įvykiams; pateikiamos knygų ištraukos.

iLoveLanguages
http://www.ilovelanguages.com/
Lingvistikos elektroninė biblioteka.

Infomine: Social Sciences and Humanities
http://infomine.ucr.edu/cgi-bin/search?category=liberal
Virtualioje bibliotekoje Infomine galima rasti nuorodų į įvairius naudingus interneto šaltinius: duomenų bazes, elektroninius žurnalus, knygas, straipsnius, mokslininkų interneto svetaines, katalogus ir t. t. Ši virtuali biblioteka sukurta bibliotekininkų iš Kalifornijos, Detroito Mercy ir kitų universitetų bei aukštųjų mokyklų. Galima paprasta, išplėstinė paieška ir paieška pagal dalyką. Humanitarinių ir socialinių mokslų interneto šaltiniai pateikiami drauge.

Internet Scout Report Archives
http://scout.wisc.edu/Archives/
Bibliotekininkystės ir kompiuterių mokslai.

Intute - Humanities
http://www.intute.ac.uk/humanities/
Interneto išteklių vadovas mene ir kūryboje.

ipl2
http://www.ipl.org/
ipl2
– tai internetinė biblioteka ir mokymo bei mokymosi aplinka, sukurta sujungus interneto išteklių kolekcijas Internel Public Library (IPL) ir Librarians‘ Internet Index. Informacijos galima ieškoti naudojantis paprasta paieška pagal reikšminius žodžius. Šaltiniai grupuojami pagal temas, humanitariniams mokslams skirta teminė grupė Menai ir humanitariniai mokslai (angl. Arts & Humanities). Norint susiaurinti paiešką kataloge, galima rinktis konkretesnę temą (pavyzdžiui, literatūra ar kt.). Taip pat galima peržiūrėti šaltinius pagal specialias kolekcijas, humanitariniams mokslams skirtos šios: literatūros kritika, parodos, Irako karas, Amerikos autoriai, tinklaraščiai ir kt. Pateikiami trumpi šaltinių aprašai.

Library of Congress
http://www.loc.gov/index.html
Library of Congress – tai viena didžiausių pasaulio bibliotekų, sukaupusi didelę informacijos šaltinių kolekciją, kurią sudaro knygos, nuotraukos, rankraščiai, žemėlapiai ir kt. Ši biblioteka yra sudariusi išsamias humanitarinių mokslų tematikos skaitmenines kolekcijas, skirtas istorijai, kultūrai, dailei, fotografijai, folklorui ir kt.

MCS - Media and Communications Studies Site
http://www.aber.ac.uk/media/index.htm
Žiniasklaidos ir komunikacijų temos.

New Zealand Digital Library Project
http://www.nzdl.org/fast-cgi-bin/library?a=p&p=home
Naujosios Zelandijos skaitmeninės bibliotekos projektas, daugiausia humanitarinėmis temomis.

Perseus Digital Library
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/
Specializuota istorijai, literatūrai ir kultūrai skirta virtuali biblioteka, sukurta kaip projekto Perseus dalis. Daug informacijos skiriama antikos laikams. Šioje bibliotekoje sukaupta: viso teksto dokumentai įvairiomis kalbomis, enciklopedijų medžiaga, žodynai, istorinių objektų nuotraukos su aprašymais, virtualios parodos ir kt. Virtualioje bibliotekoje Perseus yra galimybė pasirinkti dokumento versiją, pavyzdžiui, „Iliadą“ originalo kalba arba vertimą. Taip pat yra vertyklė, kuria galima išversti senosios graikų ir lotynų kalbų žodžius.

Sapling - Architecture, Planning & Landscape Information Gateway
http://www.sapling.org.uk/
Architektūra, planavimas, landšaftas.

Voice of the Shuttle (VoS)
http://vos.ucsb.edu/
Pateikiamos interneto šaltinių nuorodos, sugrupuotos pagal:  tematiką, šaltinio rūšį.

WWW Virtual Library: Humanities and Humanistic Studies
http://vlib.org/Humanities
Virtualios bibliotekos dalis skirta humanitariniams mokslams. Ji apima siauresnes sritis: kalbas, filosofiją, istoriją, literatūrą, kultūrą ir kt. Pateikiamas kiekvieno interneto šaltinio aprašas.


Socialiniai mokslai

About Education
http://home.about.com/education/
Edukologijos šaltiniai.

AccessToLaw
http://www.accesstolaw.com/
Pateikia iš Didžiosios Britanijos atrinktas, paaiškintas nuorodas teisės srityje.

Biz/ed
http://www.bized.co.uk/
Verslo ir ekonomikos svetainė studentams, mokytojams ir dėstytojams.

BUBL Information Service
http://bubl.ac.uk/
Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų elektroninė biblioteka, kurioje pateikiama atrinkta informacija internete.

CAIN Web Service - The Northern Ireland Conflict (1968 to the Present)
http://cain.ulst.ac.uk/
Šiaurės Airijos konflikto ir politikos archyvas. Nuo 1968 m iki dabar.

EconPapers
http://econpapers.repec.org/
Ekonomikos ištekliai.

EdWeb (Web in education)
http://www.edwebproject.org/
Puslapis, aiškinantis apie internetą, kaip mokymo priemonę.

DLF - Digital Library Federation
http://www.diglib.org/
Švietimas, mokymas, kultūrinis progresas.

Gateway to Educational Materials
http://thegateway.org/
Greita ir lengva prieiga prie edukacinių resursų.

Infolaw - Gateway to the UK Legal Web
http://www.infolaw.co.uk/
Jungtinės karalystės  interneto svetainių teisės temomis elektroninė biblioteka.

Infomine: Social Sciences and Humanities
http://infomine.ucr.edu/cgi-bin/search?category=liberal
Virtualioje bibliotekoje Infomine galima rasti nuorodų į įvairius naudingus interneto šaltinius: duomenų bazes, elektroninius žurnalus, knygas, straipsnius, mokslininkų interneto svetaines, katalogus ir t. t. Ši virtuali biblioteka sukurta bibliotekininkų iš Kalifornijos, Detroito Mercy ir kitų universitetų bei aukštųjų mokyklų. Galima paprasta, išplėstinė paieška ir paieška pagal dalyką. Humanitarinių ir socialinių mokslų interneto šaltiniai pateikiami drauge.

Intute: Social Science
http://www.intute.ac.uk/socialsciences/
Socialiniai mokslai (vadyba, ekonomika, geografija, teisė, filosofija, politika, psichologija, sociologija, statistika ir kt.)

LAWLINKS - Legal information on the internet
http://library.kent.ac.uk/library/lawlinks/
Legali teisinė informacija.

Legal Resources in the UK and Ireland
http://www.venables.co.uk/
Nuorodos teisininkams.

Psych Web
http://www.psywww.com/
Psichologijos informacija studentams ir mokytojams. 

Research Resources for the Social Science
http://www.socsciresearch.com/
Pateikiami šaltiniai yra suskirstyti į 18 skyrių ir aprėpia visas socialinių mokslų kryptis. 6 skyriuje pateikiamas anotuotas socialinių mokslų duomenų archyvas.

Social Sciences Virtual Library
http://www.vl-site.org/sciences/index.html
Visa informacija skirstoma teminiu principu į 16 temų, kurios dar skirstomos į smulkesnius potemius. Kiekviena tema trumpai pristatoma, pateikiama papildomų nuorodų, nurodomos susijusios sąvokos. Čia rasite nuorodų į katalogus ir duomenų archyvus, elektroninius žurnalus, mokslinių asociacijų svetaines, čia pateikiami informacijos ištekliai pagal dalykus bei naudingos interneto nuorodos abėcėlės seka, galima rasti socialinių mokslų žodynų ir enciklopedijų.
 


Fiziniai mokslai

AERADE - Aerospace and defence resources
http://aerade.cranfield.ac.uk/
Aerokosminė informacija internete.

BUBL LINK Catalogue of Internet resources
http://www.bubl.ac.uk/index.html

Chemdex
http://www.chemdex.org/
Informacija, susijusi su chemija: cheminės medžiagos, universitetai, laboratorijos, patentai, įvairios kompanijos ir organizacijos, duomenų bankai, elektroniniai žurnalai ir t.t.

Electronic Library of Mathematics (ELibM)
http://www.emis.de/ELibM.html
Tai viena seniausių (įkurta 1996 m.) matematikos mokslų informacijos saugyklų. Visa iformacija eLibM suskirstyta į blokus: žurnalai, konferencijų medžiaga, monografijos ir vadovėliai, klasikiniai matematikos darbai, programinė įranga ir kiti specialūs elektroniniai ištekliai, monografijų ir vadovėlių rodyklės saityne. Pateikiama trumpa kiekvienos nuorodos (šaltinio) anotacija.

EULER - Your Portal to Mathematics Publications
http://www.emis.de/projects/EULER/

Intute
http://www.intute.ac.uk/sciences/
El. šaltiniai pagal mokslo sritis.

Internet Mathematics Library
http://mathforum.org/library/
Matematikos išteklių katalogas.

Links for Chemists
http://www.liv.ac.uk/Chemistry/Links/links.html
Chemijos resursų ištekliai.

MathDL - Mathematical Association of America’s Mathematical Sciences Digital Library
http://www.mathdl.org/jsp/index.jsp
Matematikos mokslo skaitmeninė biblioteka.

PhysicsWeb - Physics news, jobs and resources
http://physicsweb.org/resources/home
Fizikos naujienos, darbai, ištekliai ir kt.

SAO / NASA Astrophysics Data System (ADS)
http://adsabs.harvard.edu/
Laisvos prieigos elektroninės bibliotekos portalas, kuriame paiešką galima atlikti 3 bibliografinėse duomenų bazėse: Astronomy and Astrophysics, Physics ir arXiv e-print. Iš viso portalas aprėpia per 8,5 mln. įrašų (2010 m. rugpjūčio mėn. duomenys). Tematika: astronomija, astrofizika, fizika.

ScienceDirectory.info
http://www.sciencedirectory.info/
Galima ieškoti informacijos šiomis temomis: atominės fizikos, medicinos fizikos, saulės energijos, gamtos mokslų, programinės įrangos inžinerijos, fizikinės chemijos, aplinkos mokslų, astronomijos, geografijos, metrologijos, nanotechnologijų, taikomosios matematikos.

ViFaHolz - Virtual Library of  Wood Technology
http://vifaholz.tib.uni-hannover.de/fih/index.php?L=e
Virtuali biblioteka medienos ir jos technologijų srityje.

ViFaPhys - Physics Virtual Library 
http://vifaphys.tib.uni-hannover.de/index.php?lang=en&skin=gui&page=index.html
Fizikos mokslų virtualus portalas, kuriame galima ieškoti mokslinės informacijos, leidinių, taip pat paieška galima duomenų bazėse, tokiose kaip Inspec, ArXiv, Tema, Entec ir kt. Platesnė informacija ir visateksčiai straipsniai yra mokami yra galimybė juos  užsisakyti.

ViFaTec - Engineering Subject Gateway
http://vifatec.tib.uni-hannover.de/index.php3?L=e
Inžinerijos mokslo srities dalykiniai interneto katalogai.


Biomedicinos mokslai

Visuomenės sveikata. Virtuali biblioteka.
http://library.kmu.lt/sveikata/
Šio tinklapio tikslas - padėti visuomenės sveikatos specialistams, dėstytojams, studentams ir plačiajai visuomenei susiorientuoti augančiame informacijos sraute. Čia pateikiami susisteminti duomenys apie visuomenės sveikatos informacijos šaltinius internete - bibliografines duomenų bazes, elektroninius leidinius, tinklapius ir kt. Laisva prieiga.

Intute
http://www.intute.ac.uk/healthandlifesciences/
Interneto išteklių vadovas sveikatos ir gamtos mokslų srityse.

Internet Directory of Botany
http://www.ou.edu/cas/botany-micro/idb-alpha/botany.html
Botanikos elektroninė biblioteka.


Technologijos mokslai

Electronics – Directory
http://www.electronics-directory.net/
Elektronikos šaltinių katalogas.

EnergyPlanet – Renewable Energy Directory
http://www.energyplanet.info/
Energijos šaltinių katalogas.

ICivilEngineer
http://www.icivilengineer.com/
Statybos inžinerijos šaltinių katalogas.

ITsDirectory Information Technology Web Directory

http://www.itsdirectory.com/
Informacinių technologijų šaltinių katalogas.

Intute

http://www.intute.ac.uk/sciences/

ScienceDirectory
http://www.sciencedirectory.info/
Mokslo šaltinių katalogas, apimantis elektros inžineriją, pramonės inžineriją, mechanikos inžineriją, atomo fiziką, saulės energiją ir kt.

Science.gov
http://www.science.gov/
Kataloge per 2 000 atrinktų mokslo šaltinių.

ViFaTec - Engineering Subject Gateway
http://vifatec.tib.uni-hannover.de/index.php3?L=e

WWW Virtual Library Engineering
http://vlib.org/Engineering


Dalykiniai portalai

Subject Portals
http://www.ub.uni-bielefeld.de/english/portals/
Bielefeldo bibliotekos dalykinis portalas. Vokiečių kalba.

Subject Portals
http://www.ucd.ie/library/subject_portals/
Dublino universiteto koledžo (UCD) bibliotekos dalykiniai portalai.

Subject Portals
http://www.waikato.ac.nz/library/resources/subject_portal/
Waikato universiteto bibliotekos dalykinis portalas.

Subject Portals
http://www.lib.drake.edu/site/subjectPortals/
Drake universiteto Cowles bibliotekos dalykiniai portalai.

Subject Portals
http://www.uwp.edu/departments/library/guides/
Wisconsin - Parkside universiteto bibliotekos portalas.

Subject Portals
http://www.ulib.csuohio.edu/research/portals/index.html

Subject Portals
http://booleweb.ucc.ie/index.php?pageID=12

KTU Biblioteka
Adresas: K. Donelaičio g. 20, LT-44239, Kaunas, Lietuva
Puslapis atnaujintas 2011-03-25