Kauno technologijos universiteto biblioteka

NUORODOS Į ELEKTRONINIUS ŠALTINIUS

 Į pradžią

· Paieškos sistemos
· Bibliotekos ir katalogai

· Atviroji prieiga,  visateksčiai žurnalai
·
Bibliografijos leidiniai
· Duomenų bazės
· El. bibliotekos, teminiai katalogai
· El. knygos
· El. tezės, disertacijos
· El. vertėjai
· El. žurnalai, laikraščiai, naujienos
· Enciklopedijos, žodynai, vadovai
· Informacija apie leidžiamus leidinius Lietuvoje
· Informacijos, dokumentacijos centrai
· Informacinis raštingumas
· KTU moksliniai žurnalai
· Leidyklos, knygų prekyba
· Lentelės, konstantos
· Lietuvos aukštųjų mokyklų leidžiami leidiniai
· Lietuvos aukštųjų mokyklų publikacijų DB
· Patentai, standartai
· Mokymas, kursai, demonstracijos
·
Naudingos nuorodos
·
Naudingos nuorodos pagal mokslo kryptis

 

Bibliografijos leidiniai

 

Bibliografinės nuorodos, jų sąrašai, sąsajos su tekstu
http://biblioteka.vdu.lt/b-help.htm

Bibliografinių nuorodų ir jų sąrašo sudarymo studijų bei mokslo darbuose metodika
http://www.mb.vu.lt/ELBI/janonis.pdf
Bibliografinių nuorodų ir sąrašo sudarymo studijų bei mokslo darbuose metodika, vadovaujamasi Lietuvos standartais LST ISO 690.

Bibliotekininkystės naujienos
http://www.lnb.lt/lnb/content/editionList.jsp?categoryId=38&editionType=19
Elektroninė bibliografijos informacinė rodyklė, kurią rengiamas Nacionalinės bibliografijos duomenų banko bei LNB kompiuterinio katalogo pagrindu. Medžiaga grupuojama temomis, o jų viduje - abėcėlės tvarka išdėstyti knygų (atskirti žvaigždutėmis), serialinių leidinių ir jų sudedamųjų dalių bibliografiniai įrašai, pabaigoje pateikiamos nuorodos.

Ekspresinformacija apie naujus spaudinius, išėjusius Lietuvoje
http://www.lnb.lt/lnb/content/editionList.jsp?categoryId=19&editionType=21
„Ekspresinformacijoje“ pateikiami pagrindiniai duomenys apie spaudinį, o jei jų nepakanka turiniui atskleisti, pridedama ir trumpa anotacija. Leidinį leidžia Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.

Informacijos šaltinių citavimas, literatūros sąrašo sudarymo pavyzdžiai
http://internet.unib.ktu.lt/chemija_lt/citavimas.htm

Knygotyra
http://www.leidykla.eu/mokslo-darbai/knygotyra
Mokslo darbai bibliotekininkystės ir bibliografijos klausimais. 1961-2005 m. – straipsnių turinio rodyklė, nuo 2006 m. – visateksčiai.

Lietuvos bibliografija. Serija C. Lietuviškų periodinių leidinių publikacijos, 1915 - 1917  D.1
http://www.kvb.lt/leidiniai/lietuvos_bibliografija/turinys.htm

Lietuvos bibliografija. Serija C. Lietuviškų periodinių leidinių publikacijos, 1918 D 1.
http://www.kvb.lt/leidiniai/lietuvos_bibliografija_2/default.htm

LNB Informacijos centro naujienos
http://www.lnb.lt/lnb/content/editionList.jsp?categoryId=40&editionType=44
LNB Informacijos centras, siekdamas operatyviai informuoti apie savo veiklos naujienas, apie naujus leidinius, gautus šio centro skaityklose, specialistų komentarus, apie prenumeruojamas bei terminuotos prieigos duomenų bazes, renginius ir kt., rengia ir elektroniniu paštu kas mėnesį nemokamai platina leidinį „LNB Informacijos centro naujienos“.

Numatomos leisti knygos
http://www.lnb.lt/lnb/content/editionList.jsp?categoryId=20&editionType=24
Biuletenyje skelbiami Lietuvoje spaudai rengiamų leidinių įrašai, kurie sudaromi iš leidėjų ISBN ir Leidybinio katalogavimo agentūroms pateiktų duomenų.

Tarp knygų
http://www.lnb.lt/lnb/content/editionList.jsp?categoryId=18
Žurnale spausdinami straipsniai bibliotekininkystės, bibliografijos, knygotyros, informatikos, Lietuvos bibliotekų istorijos temomis. Pateikiama informacijos apie užsienio bibliotekas, tarptautines bibliotekininkų organizacijas, rašytojus bei kultūros veikėjus, spausdinamos jų bibliografijos. Laisvai prieinami tik leidinio turiniai ir straipsnių santraukos.

Tarptautinio saugumo ir NATO nauji leidiniai
http://www.lnb.lt/lnb/content/editionList.jsp?categoryId=34&editionType=38
Rodyklė skelbia informaciją apie naujai gautus leidinius NATO istorijos ir plėtros, Lietuvos integracijos į NATO, tarptautinio saugumo, nacionalinio saugumo, tarptautinių santykių, Lietuvos krašto apsaugos klausimais. Leidžia Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.

 

Citation Styles
http://www.lib.berkeley.edu/instruct/guides/citations.html
Citavimo stiliai: MLA, APA, Chicago ir kt.

Citation Style for Research Papers
http://www2.liu.edu/cwis/cwp/library/workshop/citation.htm
Citavimo stiliai MLA, APA, Chicago, Turabian, AMA su pavyzdžiais.

Bibliography Styles Handbook. APA format
http://www.apastyle.org/fifthchanges.html

KTU Biblioteka
Adresas: K. Donelaičio g. 20, LT-44239, Kaunas, Lietuva
Puslapis atnaujintas 2011-03-25