Mokytojui, kolegai dedikuotos knygos

Į pradžią

Kolekcijoje yra ir keletas A. Purėno mokinių ar bendradarbių darbų su dedikacijomis profesoriui.