Palikimas – asmeninė biblioteka

Į pradžią

     

Prof. A. Purėno žmona Liuda Purėnienė perdavė KTU bibliotekai vyro ilgus metus kauptą asmeninę kolekciją, kurią sudaro knygos, rankraščiai, įvairūs su moksline veikla susiję dokumentai ir kt.

 Bibliotekos pagrindą sudaro XIX a. pab.–XX a. I p. spaudiniai: organinės ir neorganinės chemijos vadovėliai aukštųjų mokyklų studentams, chemijos istorijos, cheminės analizės ir kitų sričių (pvz., matematikos, geologijos, fizikos, pedagogikos) mokslinės knygos, paskaitų medžiaga anglų, vokiečių, rusų, prancūzų ir latvių kalbomis.

 Kolekcijoje yra 110 pavadinimų knygos ir 8 rankraščiai. 76 knygos išleistos iki 1945 m. (seniausios – 1885, 1897, 1899 m.) ir 34 – po 1945 m. (vėliausia – 1962 m.).

Seniausios kolekcijos knygos, XIX a. pab.

   
     

Kolekcijos įvairovė

  Rankraščiai – XX a. pr. paskaitų konspektai rusų ir lietuvių kalba