Spauda, visuomeninė veikla, pomėgiai

Į pradžią

     Prof. A. Purėnas redagavo chemijos srities leidinius, 1923–1936 m. redagavo „Lietuvos universiteto darbus“, nuo 1930 m. – „VDU Matematikos-gamtos fakulteto mokslo darbus“ (matematikos, zoologijos, geologijos ir kt. skyrius), „V. D. Universiteto žinias“ (redakcinės komisijos narys, atsak. redaktorius), Gamtininkų draugijos leidžiamą žurnalą „Gamta“. Nuo 1940 m. redagavo leidinius „Mintis“ ir „Kultūra“, rašė straipsnius žurnalams „Skardas“, „Žarija“, „Kosmos“ ir kt. Dalyvavo leidžiant „Lietuviškąją enciklopediją“, „Mokyklą ir visuomenę“, bendradarbiavo „Lietuvių laikraštyje“, „Naujojoje gadynėje“ ir kt.

   
    Šaltinis: KTU biblioteka    
 

    Didelę įtaką A. Purėnas turėjo gimtojo Tatkonių ir aplinkinių kaimų jaunimui, pratindamas juos skaityti laikraščius ir knygas. Kadangi profesorius turėjo artistinių įgūdžių, beveik kiekvienais metais suburdavo jaunimą vaidinti kokią nors pjesę. A. Purėnas prisimenamas kaip energingas režisierius, pasižymintis subtilumu ir kantrybe. Būdamas neblogas smuikininkas, suburdavo nedidelę kaimo kapelą, susidedančią iš armonikos, smuiko ir klarneto.

    1934 m., A. Purėnui lankantis prof. Tado Ivanausko sodyboje Obelynėje, šeimininkas iškėlė mintį ir vėliau subūrė kolegas – A. Purėną, prof. Vladą Lašą ir prof. Zigmą Žemaitį sudaryti bendriją ir Lapynėje auginti juodsidabres lapes.

VDU studentų „Varpo“ draugijos garbės nariai: (iš kairės į dešinę) P. Leonas, A. Purėnas, F. Bortkevičienė, K. Grinius, J. Staugaitis
Šaltinis: KTU biblioteka