Mokslinis darbas

Į pradžią

 
     

      Vienas didžiausių prof. A. Purėno darbų – lietuviškos chemijos terminijos kūrimas. Studentams reikėjo vadovėlių lietuvių kalba – profesorius iš vokiečių kalbos išvertė vieną geriausių to meto aukštosioms mokykloms skirtą (šiuo vadovėliu naudojosi daugelis Europos universitetų) A. F. Hollemann‘o „Organinės chemijos vadovėlį“ („Lehrbuch der Organishen Chemie“), kuris buvo išleistas 1925 m. A. Purėno iniciatyva iš rusų kalbos buvo išversti Organinės chemijos teorinio kurso ir laboratorinių darbų vadovėliai.

 
       A. Purėno mokslo darbų bibliografija sudaro virš 40 pozicijų. Daugelį straipsnių profesorius parašė su bendraautoriais. Jie spausdinti leidinių „Kauno politechnikos instituto darbai“, „Lietuvos TSR Mokslų akademijos darbai“ „Kosmos“, „Mokslas ir gyvenimas“, „Mokslas ir technika“ numeriuose ir kt.