Pedagoginis darbas

Į pradžią

      Organinės chemijos kurso žinias A. Purėnas suteikė daugeliui studentų, kurie vėliau tapo jo bendradarbiais.

       Prof. A. Purėnas, grįžęs iš Berlyno Humboldt‘o  universiteto, Lietuvos universitete įkūrė Organinės chemijos laboratoriją. Ji turėjo būtiniausias mokslo priemones organinės sintezės darbams. Praktiniai darbai laboratorijoje pradėti 1924 m. pavasario semestre. 1926–1927 m. joje dirbo 20 studentų botanikų ir zoologų, 6 chemikai, 2 farmacininkai ir 2 technikai.
 

Matematikos-gamtos fakulteto dėstytojai ir absolventai, 1937 m.
A. Purėnas antroje eilėje ketvirtas iš dešinės
Šaltinis: KTU muziejus

Prof. A. Purėnas su studentais Universiteto Organinės chemijos laboratorijoje, 1927 m. Šaltinis: KTU muziejus