Pareigos fakultetuose

 Į pradžią

 

 

 

 

 

Matematikos-gamtos fakulteto mokslo personalas su Kauno universiteto rektoriumi prof. A. Purėnu ir prorektoriumi prof. P. Jodele prieš keliantis iš Kauno į Vilnių, 1940 m. rugpjūtis
A. Purėnas pirmoje eilėje trečias iš kairės
Šaltinis: KTU muziejus

 

      1921 m. vasarą Antanas Purėnas gavo iš Aukštųjų kursų vadovybės ir švietimo ministro Juozo Tūbelio kvietimą skaityti organinės chemijos paskaitas ir organizuoti organinės chemijos laboratorijas.

 

1921 09 01–1922 02 16 Aukštųjų kursų Kaune organinės chemijos dėstytojas
1922 02 16–1930 09 01 Lietuvos universiteto Matematikos-gamtos fakulteto docentas, nuo 1922 07 06  – ekstraordinarinis profesorius, Organinės katedros vedėjas
1930 09 01–1940 09 01 Vytauto Didžiojo universiteto Matematikos-gamtos fakulteto ekstraordinarinis profesorius, Organinės chemijos katedros vedėjas
1940 09 01–1941 08 01 Kauno universiteto Technikos fakulteto profesorius, Bendrosios chemijos, nuo 1940 m., Organinės chemijos katedros vedėjas
1941 08 01–1944 08 01 Vytauto Didžiojo universiteto Technikos fakulteto ekstraordinarinis profesorius, Organinės chemijos katedros vedėjas
1944 08 01–1950 12 31 Kauno valstybinio Vytauto Didžiojo universiteto Technologijos fakulteto profesorius, Organinės chemijos katedros vedėjas
1951 01 01–1962 11 05 Kauno politechnikos instituto Cheminės technologijos fakulteto Organinės chemijos, nuo 1962 – Organinės  chemijos ir technologijos katedros profesorius