Administracinės pareigos universitete

Į pradžią

 

Lietuvos universiteto Senatas 1924/1925 m.
Sėdi: M. Biržiška, P. Avižonis, P. Būčys, P. Jodelė, P. Leonas
Stovi: Z. Žemaitis, A. Purėnas, V. Lašas
Šaltinis: KTU biblioteka

 

Lietuvos universiteto Taryba 1925 m. rugsėjo 15 d. Naujų mokslo metų iškilmėse
Purėnas antroje eilėje antras iš kairės
Šaltinis: KTU biblioteka

 

1922 02 16–1924 09 01 
1925 09 01–1927 09 01   Lietuvos universiteto Matematikos-gamtos fakulteto sekretorius
1924 09 01–1925 09 01
1927 09 01–1928 09 01   Lietuvos universiteto Senato ir Universiteto tarybos sekretorius
1933 09 01–1938 05 03   Vytauto Didžiojo universiteto prorektorius
1938 09 01–1939 04 18   Vytauto Didžiojo universiteto Senato ir Tarybos sekretorius
1939 09 01–1940 09 01   Vytauto Didžiojo universiteto prorektorius
1940 09 01–1941 07 11   Kauno valstybinio universiteto rektorius
1944 07 16–1947 01 16   Kauno valstybinio Vytauto Didžiojo universiteto rektorius