Apie parodą

Į pradžią

 

    Antanas Purėnas 1921-1922 m. dėstė Aukštuosiuose kursuose, 1922 m. buvo Lietuvos universiteto Matematikos-gamtos fakulteto profesorius ir Organinės chemijos katedros vedėjas. 1922-1926 m. A. Purėnas – universiteto Matematikos-gamtos fakulteto sekretorius, 1924-1925 m. – universiteto sekretorius. Vėliau šias pareigas ėjo Vytauto Didžiojo universiteto technologijos fakultete ir Kauno politechnikos instituto Cheminės technologijos fakultete. Eidamas katedros vedėjo pareigas (iki 1962 m.), 1933-1940 m. buvo universiteto prorektorius, o 1940-1941 ir 1944-1947 m. – rektorius.

     A. Purėno žmona Liuda Purėnienė perdavė KTU bibliotekai vyro ilgus metus kauptą asmeninę biblioteką. 2014 m. šią knygų, rankraščių ir su mokslu susijusių dokumentų kolekciją perėmė Bibliotekos Retų spaudinių grupė. Kolekcijos įvairovė ir tvarkymo išskirtinumas paskatino pasidomėti ne tik A. Purėno darbu universitete, bet ir jo kaip mokslininko, pedagogo, spaudos ir visuomenės veikėjo asmenybe.

Parodą parengė Retų spaudinių grupės vyriausioji bibliotekininkė dr. E. Korzonaitė.

Norintiems susipažinti su prof. A. Purėno kolekcija, kreiptis: edita.korzonaite@ktu.lt, tel. 300658.