Šaltiniai ir literatūra

 

1. BALTRUŠIS R. Profesorius Antanas Purėnas. Kaunas: Technologija, 2008, 186 p.: iliustr., portr.

2. Lietuvos universiteto veikimo apyskaita (1922.II.16–1924.VI.24). Kaunas, 1924, 298 p.

3. Visuotinė Lietuvių enciklopedija. T. 19: Preadaptacija-Reutov. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2011, p.316.

4. Vytauto Didžiojo universitetas: antrųjų penkerių veikimo metų (1927.II.16–1932.IX.1) apyskaita. Kaunas: [s. n.], „Spindulio“ spaustuvė, 1927, 527 p.