<<Atgal

Į pradžią

Pirmyn>>

VIII skyrius. Siurbiančio arba traukiančio siurblio aprašymas

Tebūnie šulinys AB 30 ar, jei nori, daugiau uolekčių aukščio arba gylio. Jame tebūna 20 uolekčių gylio vandens, pvz., iki O. Be to, geresniam mūsų sumanymo paaiškinimui tebūnie padaroma, kad, kol šulinys išsemiamas, iš niekur negautų vandens.

Tokiame šulinyje tebūnie įstatomas siurblys, kurio vamzdis yra CD, siekiantis nuo žemiausio iki viršutinio šulinio krašto, su geležiniu strypu E, viršuje sujungtu su spaudimo mechanizmu ir apačioje vamzdžio viduje kabančiu beveik iki 20 uolekčių nuo šulinio dugno B, arba nuo apatinės vamzdžio angos D. Prie strypo galo prijungiamas stūmoklis I. Stūmoklio viršuje įrengiamas vožtuvėlis arba vadinamasis ventilis, atidaromas būtent tada, kai strypas su stūmokliu stumiamas žemyn, o uždaromas, kai keliamas aukštyn.

 

© KTU biblioteka, 2014