<<Atgal

Į pradžią

Pirmyn>>

II skyrius. Italijoje parodytas eksperimentas

Lauke prie rūmų sienos pastatė pailgą daugiau kaip keturiasdešimties sprindžių ilgio švininį vamzdelį, kaip AB, ir pritvirtino virvėmis bei atitinkamomis sąvaržomis. Viršutinė vamzdelio anga A siekė vieną iš rūmų langų, o apatinė B su varine sklende arba čiaupu R buvo prie žemės, ir dargi tam pritaikytoje pilnoje vandens statinėje EF. Viršutinei angai A pritaikė ir puikiai prijungė bei sutvirtino tam paruoštą pūsto butelio formos stiklinį indą, pakankamai didelį, bet gana tvirtą, turintį du kaklelius ir angas: vieną, platesnį, apatinėje dalyje, kuris į vamzdelio angą A įdėtas kaip į dėžutę, kitą, siauresnį, C viršutinėje dalyje, sutvirtintą, kaip įprasta, švinu ar alavu, kad juo sandariai apgaubtų meniškai padirbtą rantuotą varinį varžtą D – šiam reikalui tinkamiausią kamštį.

Tai suruošus, uždarius čiaupą R ir statinę EF maždaug iki pusės pripylus vandens, iš viršaus per angelę C vamzdelis kartu su stikliniu indu buvo pripilti vandens iki pat viršaus. Po to, varžtas D įkištas į angelę C, kad užkimštų visą mechanizmą. Bet, nelaimei, buvo sudaužytas butelis... Bandymas nutrūko... Kitą dieną, viską sutvarkius, bandymas buvo tęsiamas.

Pagaliau atidarius čiaupą R, vanduo iš vamzdelio ištekėjo (priešingai daugelio lūkesčiams) į statinę EF iki tam tikro pastebimo aukščio. Tačiau ne visas ištekėjo ir tuojau visai sustojo. Padarius ženklą statinėje ties vandens paviršiumi, kitą dieną pastebėta, kad vanduo prie to paties ženklo laikėsi, nors visą tarpinį laiką liko atidarytas čiaupas R. Po to, kai vėl buvo stropiai uždarytas tas pats čiaupas R, viršuje buvo ištrauktas varžtas D. Bet kai tik varžtas buvo ištrauktas, staiga įsiveržęs ūždamas oras pripildė vietą, anksčiau apleistą vandens. Tuojau nuleidus svambalą ištirta, iki kokio aukščio vanduo pasiliko vamzdelyje. Ir rasta, kad liko beveik iki aštuoniolikos uolekčių, nuo statinėje esančio vandens linijos iki ženklo L.

 

<<Atgal

Į pradžią

Pirmyn>>

© KTU biblioteka, 2014