<<Atgal

Į pradžią

Pirmyn>>

I skyrius 1 bandymas. Gyvsidabris stikliniame vamzdelyje, pastatytame statmenai virš kito gyvsidabrio, laikosi pakibęs

Kaip vyksta bandymas?

I. Paima molinį ar kitos medžiagos indą lygiais šonais, koks yra STVX pateiktoje figūroje, ir į jį šiek tiek, nuo dugno per penkių ar šešių pirštų plotį, pvz., nuo VX iki linijos MN, pripila gyvsidabrio ar gyvo sidabro. Viršuje ant gyvsidabrio užpila paprasto skaidraus vandens per tiek pat pirštų, pvz., nuo MN iki KL. Tai tikrai nėra būtina, bet daroma tam, kad geriau būtų galima sutrukdyti orui patekti į vamzdelį, kuriame yra gyvsidabris.

II. Paima vieną, du, tris, keturis ar kiek nori stiklinių skirtingo ilgio, talpos, pavidalo vamzdelių, kurių vienas galas baigiasi gaubtu bet kokio didumo rutuliu, kaip matoma DQ, arba yra uždarytas hermetišku antspaudu, t. y. lydytu stiklu arba bent kiaulės pūslės atraiža (sako, kad to pakanka), labai gerai aprišta ir klijais iš pikio bei sakais (derva) aplipdyta, kaip matoma kituose tos pačios figūros vamzdeliuose. Kitas galas tebūnie atviras. Pateiktoje figūroje galai H, F, E, D, C, B, A yra uždari, likę – atviri.

Trumpiausias iš visų (pateiktoje figūroje yra CP) turi būti ne trumpesnis, nei trijų sprindžių ir maždaug devynių pirštų (jų viename sprindyje yra dvylika), kiti, pagal norą, gali būti keturių, penkių, šešių, devynių ir t. t. sprindžių ilgio.

III. Šiuos vamzdelius apverčia, kad galai G, R, Q, P, O, N, I būtų į viršų, ir visus iki pat viršaus pripila gyvsidabrio. Tačiau reikia, kad gyvsidabris būtų pilamas pamažu, oras iš vamzdelių išeitų ir nesusimaišytų su įpiltu skysčiu. Po to, atvirus galus užkemša pirštu ir vėl apverčia, kad aklini galai būtų viršuje, o atviri ir užkimšti – apačioje.

IV. Pirštu užkimštus galus įmerkia į vandenį ir į gyvsidabrį, esantį inde STVX, iki pat dugno VX. Tada atitraukia pirštą ir leidžia, kad kaip tik atviri vamzdelių galai dalinai remtųsi į indo dugną (taip, suprantama, kad gyvsidabris galėtų ištekėti), o aklini ir hermetiškai užklijuoti galai būtų į viršų, ir visi vamzdeliai būtų statmenai pastatyti, ir ar ranka, ar kokia patogia atrama taip, kaip pateikia figūra, būtų laikomi.

<<Atgal

Į pradžią

Pirmyn>>

 

© KTU biblioteka, 2014