<<Atgal

Į pradžią

Pirmyn>>

XXVI skyrius 8 bandymas. Magdeburgo prietaisas naujai ir geriau sukonstruotas vakuumui padaryti

Reikia pasirūpinti, kad čiaupai, ventiliai ir vamzdelių visos jungtys būtų vandens apgaubti, todėl beveik visas veiksmas vykdomas vandenyje. Kad to pasiekčiau, veikiau šitaip.

I. Pasirinkau du kambarius, vieną virš kito. Apatiniame pastačiau medinį indą A, pusantros uolekties aukščio ir uolekties pločio.

II. Prie vieno jo šono iš vidaus pritvirtinau pneumatinį siurblį B, uždengtą dangteliu CD, kuris keturiais varžteliais pritvirtinamas prie siurblio, kad norint būtų galima nuimti. Prie kito šono pritvirtinau kojelę QR, ir griovelyje Q ant apvalios vinies įtaisiau kartį VX taip, kad besisukiojančią ją ant vinies būtų galima pasirinktinai pakelti ir nuleisti, kiek leidžia galai V ir X. Prie karties pririšau grūstuvėlio ir stūmoklio TL kotą ST.

III. Siurblio viduje, tiesiai po vamzdeliu eC, yra ventilis C, kad nuspaustas stūmoklis L galėtų iš kolbos arba puodo ištraukti orą ar vandenį į siurblį. Išorėje yra kitas ventilis D tam, kad pakeltas stūmoklis galėtų išspjauti prieš tai sutrauktą orą ar vandenį.

IV. Į vamzdelį eC sandariai įsmeigiamas ilgas vamzdis FFF, kuris eina per lubas gg į aukščiau esantį kambarį ir pereina per ten pastatyto indo qr dugną. Į indą reikės pripilti vandens, kad apsemtų skylutę F.

V. Į minėtą skylutę F įkišamas anksčiau 5-ame skyriuje aprašyto ištuštinamojo puodo H čiaupas n.

VI. Aplink aukščiau esantį minėto puodo čiaupą K yra varinis indelis OP, į kurį taip pat reikia pripilti vandens, kad tiek minėto puodo H čiaupas K, tiek kolbos L čiaupas Y būtų panardinti vandenyje.

VII. Kai sureguliuojamas veikimas ir tuštintinas puodas H, sandariai įspraudžiama apatinė vamzdžio F anga į vamzdelį eC, o į viršutinę to paties vamzdžio F angą įspraudžiamas čiaupas n. Pripilama vandens, pirmiausia į medinį indą A, kad visas siurblys su tarpusavyje sujungtomis angelėmis e ir F būtų panardintas vandenyje, po to į indą qr, kad tiek angelės F ir n, tiek čiaupas i būtų panardinti vandenyje. Trečia, pripildomas indas OP, kad visas čiaupas K būtų po vandeniu. Po to, judinamas siurblys B, keliant ir nuleidžiant kartį VX. Kai kartimi nuleidžiamas siurblio stūmoklis L, atsidaro ventilis C, ir oras arba vanduo iš puodo H vamzdžiu F sutraukiamas į siurblio vidų. Kai ta pačia kartimi keliamas siurblio stūmoklis, užsidaro ventilis C, ir atsidaro ventilis D, ir iš siurblio išeina oras ar vanduo.

<<Atgal

Į pradžią

Pirmyn>>

 

© KTU biblioteka, 2014