<<Atgal

Į pradžią

Pirmyn>>

 

I skyrius 1 bandymas. Iš stiklinio indo pneumatiniu siurbliu ištraukiamas oras

Eksperimentui atlikti reikalinga: pirmiausia, stiklinis apvaliadugnės kolbos formos indas. Antra, varinis čiaupas, prilituotas prie kolbos kaklelio. Trečia, ištraukiantysis vamzdelis arba pneumatinis siurblys. Ketvirta, pilna vandens statinė, į kurią įdedamas siurblys.

Taigi pirmiausia tebūna pakankamos talpos ir didumo kolbos formos stiklinis indas ABC, kaip matyti I-oje figūroje.

Antra, prie šio indo kaklelio tebūnie tvirtai prilituojamas arba priklijuojamas varinis čiaupas ABD, turintis lengvai pasukamą sklendę E. Ji turi tiksliai atitikti čiaupo, į kurį įstatoma, angą (kaip matyti II-oje figūroje), kad, vien tik pasukus sklendę, oras galėtų įeiti ar išteiti. Taip pat čiaupo vamzdis AB taip tvirtai ir tiksliai turi būti pritvirtinamas arba priklijuojamas, kad visiškai būtų užkirstas bet koks oro prasiskverbimas tarp kaklelio suskliaudimo ir čiaupo sklendės įgaubimo.

Trečia, tebūna ištraukiantysis vamzdelis arba pneumatinis siurblys ištraukti orui iš kolbos ABC tokios formos, kokią pristato III-oji figūra. Žinoma, vamzdis FMN turi būti atviras iš abiejų galų, būtent F ir MN, taip pat ir viršuje, kur G. Viduje tebūna du vožtuvėliai arba ventiliai: vienas I, kitas H. Pirmasis atsidaro link I, užsidaro link F. Antrasis atsidaro link G, užsidaro link H. Grūstuvėlio KL stūmoklis K turi tiksliai atitikti vamzdelio ertmę. Prie rankenos L tegul būna pririšamos dvi virvės, kad daugelis traukdami galėtų prisidėti prie siurblio veikimo.

Ketvirta, tebūna pakankamo dydžio statinė arba medinis indas OPQR, kaip IV-oje figūroje (žr. sekantį pav. – E. K.). Jos dugne įdedamas aprašytas pneumatinis siurblys, į atvirą angą F įstatomas kolbos ABC kaklelis ABD ir minėta anga F hermetizuojama, kad nei vanduo, nei oras per ją negalėtų patekti.

Kaip vyksta eksperimentas?

Eksperimento tikslas – anksčiau aprašytu ištraukiančiuoju vamzdeliu arba pneumatiniu siurbliu FMNL iš kolbos C ištraukti orą. Tai padaryti pripildoma vandens statinė OPQR iki viršaus taip, kad siurblio anga F, čiaupo judanti sklendė E ir pats čiaupas bei kolbos kaklelis ABD būtų po vandeniu ir negalėtų gauti oro. Po to, pasukus sklendę E, atidaromas čiaupas ir vieno, dviejų ar trijų judinamas siurblys, ištraukiant ir įstumiant stūmoklį KL. Kai stūmoklis traukiamas, atsidaro vožtuvėlis arba ventilis I link I, ir užsidaro vožtuvėlis arba ventilis H link G. Oras iš kolbos C per kaklelio angą D įtraukiamas į pneumatinį siurblį. Kai stūmoklis stumiamas pirmyn, užsidaro vožtuvėlis I link D ir uždaro orui grįžimą į kolbą. Tuomet atsidaro vožtuvėlis H link G, ir oras, stūmoklio K suspaustas, išsiveržia iš angos G. Stūmoklio veikimas tęsiamas vieną, dvi ar daugiau valandų, priklausomai nuo indo C dydžio, kol labai sunku pasidaro ištraukti. Tai padarius, pasukus sklendę E, uždaromas čiaupas. Stiklinis indas nuimamas nuo siurblio angos F, ir yra paruoštas kitiems eksperimentams.

(Kitas eksperimentas rodo, kad išsiurbtas stiklinis indas yra lengvesnis, negu pilnas oro.) 

<<Atgal

Į pradžią

Pirmyn>>

 

© KTU biblioteka, 2014