Į pradžią

Į parodą

 

Knygoje yra daug naudingų žinių, mokslo ir mechaninės technologijos prietaisų aprašymų. Pirmieji du skyriai skirti Guericke ir Bouyle aerostatikos tyrimų aprašymams, o "Mirabilia chronometrica" traktate pateikiama pirmoji universali sujungimo ir krumpliaračio dantukų (gear teeth) klasifikacija.

 

T. Gaspar Schott

iš Kionigshofeno, Jėzaus Draugijos nario, kadaise Palermo Sicilijoje, dabar Wurzburgo Frankonijoje tos pačios Jėzaus Draugijos gimnazijos matematikos profesoriaus

Įdomioji technika arba Mokslo stebuklai,
12-oje knygų aprašyti;

Jose apsišvietusio pasaulio naudai, malonumui ir svarstymui išdėstomi įvairūs eksperimentai ir įvairios pneumatikos, hidraulikos, hidrotechnikos, mechanikos, grafikos, ciklometrijos, automatikos, kabalistikos gudrybės bei kitos mokslo paslaptys ir stebuklai, reti, įdomūs, išradingi, ir didžia dalimi nauji ir iki šiol negirdėti.
Jo eminencijai Š. R. I. kunigaikščiui Jonui Pilypui, Mainco elektoriui. Su vario raižiniais ir privilegija. Paveldėtojų Johano Andriaus Endterio ir Volfgango Jaunesniojo lėšomis.
Išspausdino Jobas Hercas, Wurzburgo spaustuvininkas 1664 metais. Išleista Niurnberge pas minėtus Endterius.

Į pradžią

Į parodą