<<Atgal

Į pradžią

Pirmyn>>

III skyrius. Laivas, kuris gali perplaukti seklius vandenis ir neiškrovus prekių

 

 

Pirma. Nors praktiškai daug, kas schemoje yra pavaizduota, gali būti praleidžiama, tačiau norėjau viską aiškiai aprašyti, kadangi yra lengva kas nebūtina pašalinti.

Antra. Pažymėtina, kad laivo dugnas turi būti plokščias, ir po juo turi būti išdėstyti du velenai arba cilindrai nn, kurie skersai tęstųsi per visą dugną nuo vieno iki kito šono.

Trečia. Laivas turi tris dugnus o, p, q. Erdvė tarp o ir p visada lieka tuščia. O tarp p ir q per visą ilgį yra ištiestas odinis maišas, kuris gali būti sulankstomas taip, kad p su q būtų sujungiami. Kur RR, dugnas o yra padalintas, kad galėtų būti traukiamas aukštyn ir nuleidžiamas žemyn. Nuo dugno o iki pat T tęsiasi išorinės lentos, kurios sudaro laivo pilvą. Nuo T iki pat S lenta yra atskirta nuo likusio pilvo. Ši lenta uždengia odinį maišą. Tuo metu, kai išpučiamas ir ištempiamas maišas, lenta, kuri dengia maišą, pakeliama. Pilvas tęsiasi nuo o iki pat S ir atrodo tarsi padarytas iš vienos lentos, ir iš išorės maišo nesimato.

Ketvirta. Priekinis velenas arba cilindras n turi prijungtą ratelį m. Virš jo, kur L, kitas cilindras L pereina skersai visą laivą. Aplink jį sukasi ratas K. Šis ratas K, sukdamasis aplinkui, pajudina ir suka ratelį m, pritvirtintą prie cilindro n. Prie minėto cilindro L stipriai pritvirtintas yra ratas su mentėmis I. Jo kaušeliai arba mentės neturi būti ilgesnės, nei siekia velenas arba cilindras n. Kai sukasi cilindras L, kartu su ratu K sukasi ratas su mentėmis I, kuris pakeičia irklus ir laivą varo į priekį.

Penkta. Savo ruožtu velenas L sukasi taip. Pirmiausia per minėto veleno L apimtį padaryk apvalias skyles arba griovelius, tarpusavy suskirstytus vienodais intervalais, jų turi būti daugmaž dešimt arba dvylika, atsižvelgiant į tai, kiek leis veleno storumas. Antra, paimk virvę, paruoštą taip, kad negalėtų nei susitraukti, nei išsitempti, joje vienodais intervalais išdėstyk ir pritvirtink iš tinkamo ir tvirto medžio rutuliukus. Jie turi atitikti skyles arba griovelius cilindre L taip, kad rutuliukai tiksliai ir lygiai sutaptų su jomis. Trečia, padaryk skridinį arba geriau velenėlį H, kuris suktųsi kaip skridinys, ir jame per apimtį išdėstyk skyles arba griovelius tuo pačiu būdu ir tais pačiais intervalais, kaip yra išdėstyta velene L. Ant veleno H ir veleno L uždėk gumbuotą grandinę, paruoštą iš virvės ir medinių rutuliukų, ją kietai suveržk. Ketvirta, per to paties velenėlio H apimtį išdėstyk kitas skyles kaip anksčiau, ir ant jo uždėk kitą, panašią į ankstesnę, gumbuotą grandinę. Tą patį padaryk su G, F, E, D ir C. Paskutinis skridinys arba velenėlis C yra su rankena B, kuria, panaudojus nedidelę jėgą, labai lengvai galės pasukti velenėlį C su likusiais kitais ir didelį krovinį varyti į priekį. Visa, kas yra įrengta šioje laivo pusėje, taip pat turi būti įrengiama ir kitoje pusėje, kad laivo stūmimo jėga būtų padvigubinama.

Šešta. Toks yra laivo judėjimas. Jeigu noriu laivą padaryti lengvesnį, darau taip. Vamzdis A įeina į dugną q ir įeina į odinį maišą netoli i. Apačioje šis vamzdis turi puikų ventilį arba vožtuvą, o viršuje turi prijungtą medinį ratą, viduryje pradurtą, pažymėtą numeriu 1. Prie rato yra prisiūtas odinis maišas. Ant maišo uždėtas kitas medinis ratas, pažymėtas numeriu 2. Šis ratas viduryje turi skylę, į kurią įspraustas piltuvėlio vamzdis, apačioje turintis ventilį arba vožtuvą. Piltuvėlis iš abiejų šonų, kur 3 ir 4, turi du žiedus, per kuriuos pereina dvi geležinės lazdelės, kad piltuvėlis vienodai su odiniu maišeliu, prie kurio yra pritvirtintas, galėtų būti pakeliamas ir nuleidžiamas. Kitos dvi geležinės lazdelės, pažymėtos numeriu 5 ir 6, yra pritvirtintos prie piltuvėlio. Jos viršuje, kur numeris 7, susijungia, ir prijungiamos prie karties 7, 8, 9. Ši kartis šalia numerio 8 pritvirtinama taip, kad prie galo, pažymėto numeriu 9, galėtų judėti aukštyn ir žemyn, t. y. būti nuleidžiama ir pakeliama. Kadangi prie minėto galo 9 reikia didelės jėgos ją nuleisti, todėl ten yra prijungta kita dantyta kartis, pažymėta 10 numeriu, kuri yra viduryje ratelio 11, ir jo rankenos pagalba gali būti lengvai nuleidžiama ir pakeliama.
Taigi šiuo būdu galiu per piltuvėlį įleisti orą į odinį maišą arba
dumples palei numerį 13. Kai šis maišas arba dumplės suspaudžiamos, oras, atidarius ventilį palei numerį i, suvaromas į odinio maišo vidų tarp q ir p, kol pripildomas ir dugnai p ir q tarpusavyje atsiskiria bei tarp jų didelė erdvė prisipildo oro. Kuo daugiau oro, tuo lengvesnis tampa laivas, ir tuo labiau iškyla iš vandens, taip per seklius vandenis gali būti perplukdomas.

Septinta. Kadangi tuo metu, kai minėto maišo vidus pildomas oro, dugnai o, p ir q atskiriami vienas nuo kito, ir ratai K ir I su dugnu q tiek pakeliami, kad dantračio krumpliai, kurie yra rato K apvade, neliestų ratelio m ir mentės * nesiektų vandens. Todėl ratas K taip turi būti padaromas, kaip rodo figūra, kad galėtų būti išplečiamas ir padidinamas. Tai padaroma, kai dalys *, kurios yra sulenktos, išsiskleidžiamos. Panašiu būdu turi būti padaromas ratas su mentėmis I, būtent taip, kad dalys *, kurios yra sulenktos, galėtų išsiskleisti ir taip būtų prailginami irklai I.

Aštunta. Velenai nn laivo dugne įrengti tam, kad jei užplauktų ant seklumos ir iki upės dugno nusileistų, jis vis dėlto galėtų būti varomas į priekį.

Devinta. Kaip įrengti dugnus, nevaržoma. Taip pat nusprendžiau nutylėti ir kaip mazgus ar medinius rutuliukus pritvirtinti prie dugnų bei kitus panašius dalykus, nes jie iš dalies žinomi ar yra nesudėtingi.

<<Atgal

Į pradžią

Pirmyn>>

© KTU biblioteka, 2014