<<Atgal

Į pradžią

Pirmyn>>

X skyrius. Herono fontanas, vandenį išmetantis į dvigubą aukštį

I. Tebūna keturiais stulpeliais tarpusavy atskirti du indai AB ir CD. Jie gali būti iš bet ko, kas tinka vandeniui laikyti ir nepraleidžia oro. Forma suteikiama kruopštaus meistro sprendimu. Abiejų talpa tebūna vienoda, arba nebent apatinio CD šiek tiek didesnė, negu viršutinio. Abu tebūna visapusiškai uždari ir apsaugoti nuo oro prasiskverbimo. Viršutinis indas AB tegul turi briaunas arba turi šiek tiek išduobtą, panašų į kriauklę dugnelį. Apatinis CD tegul turi nedidelį čiaupą P.

II. Į šiuos indus ir stulpelius tebūnie įstatomi penki vamzdžiai, kaip rodo figūra. Du vamzdžiai EO ir FN teprasideda nuo pragręžto dugnelio, tačiau teneišsikiša už dugnelio, bet susilygina su įdubusia plokštuma. Vamzdelis GH teišsikiša iš dugnelio vidurio ir pasiskirsto į tris vamzdelius, turinčius labai siauras angeles.

III. Naudojimas būtų toks. Indas AB per vamzdį GH, pirmiau nuėmus viršutinę dalį G, pripildomas vandens. Šį vamzdelį reikia padaryti taip, kad viršutinė dalis G galėtų būti nuimama ir vėl uždedama, ir taip, kad tiek vanduo, tiek oras galėtų išeiti tik per tris angeles. Apatinis indas CD lieka tuščias, tačiau visapusiškai sandarus. Tada įpilama truputėlį vandens į indo AB dugnelį. Jis tuojau vamzdžiais EO ir FN, leisdamasis į apatinį indą, išstumia iš ten orą. Oras kildamas vamzdžiais ML ir KI remiasi į indo AB vandenį ir jį, stipriai slėgdamas, stumia į viršų vamzdžiu HG. Nukritęs atgal ant dugnelio, vanduo nuteka vamzdžiais EO ir FN.

IV. Pasibaigus vandens švirkštimui, išleisti jį galima iš indo CD per nedidelį čiaupą P, ir vėl pripilti indą AB per vamzdelį GH. Arba, jei nori, galima apversti įrenginį, kad indo CD vanduo vamzdžiais ML ir KI tekėtų į indą AB, ir jis iš naujo būtų pripildytas.

<<Atgal

Į pradžią

Pirmyn>>

 

© KTU biblioteka, 2014