RAUDONDVARIO GRAFŲ TIŠKEVIČIŲ XV–XVII AMŽIŲ KNYGOS

 

ATGAL APIE
PARODĄ
TIŠKEVIČIŲ
BIBLIOTEKA

W. FISCHERIO
DOVANA

KNYGŲ
SĄRAŠAS

KNYGOS

PIRMYN
             
 

   
   


Raudondvario dvaro rūmai 2015 m. 1819 m. Raudondvario dvarą įsigijo grafai Tiškevičiai. Jie rekonstravo dvaro rūmus, pertvarkė parką, pastatė oranžeriją, arklides ir kitus pastatus.

Biblioteka parengė parodą, kurioje pristatoma vertingiausia Raudondvario grafų Tiškevičių (Tyszkiewicz)* bibliotekos dalis – XV–XVII amžių spaudiniai.

     
   


1930 m. Vokiečių knygyno Kaune savininkas Walteris Fischeris padovanojo Vytauto Didžiojo universitetui dalį Raudondvario grafų Tyszkiewiczių bibliotekos – 7874 knygas. Bėgant laikui, didelė dalis šių knygų buvo perduota Kauno apskrities viešajai, Vilniaus universiteto ir kt. bibliotekoms. Šiuo metu KTU bibliotekos Retų spaudinių fonde saugoma virš 800 egz. Raudondvario grafams priklaususių knygų.

Bibliotekoje išlikusi tik viena iš Tyszkiewiczių turėtų ankstyviausiojo spaudos laikotarpio knygų. Tai – Caius Valerius Catullus eilių knyga Carmina... (Eilėraščiai..., 1475 m.). Taip pat saugomas Hartmanno Schedelio Liber chronicarum  (Kronikų knyga, 1493 m.) fragmentas apie Lietuvą. Iš XVI a. išsaugotos kelios knygos. Tai – Assertiones De sacrosancto et vivifico Missae Sacrificio... (Teiginiai apie šventą ir gaivinančią mišių auką..., 1576 m.) ir Sebastiano Serlio Il primo libro d‘Architettura di Sebastiano Serlio, Bolognese... (Pirmoji architektūros knyga..., 1545 m.), surišta kartu su Reigles generales de l'Architecture, sur les cinqmanie res d'edifices... (Pagrindinės architektūros taisyklės apie penkis pastatų tipus..., 1545 m.). Daugiau išlikę XVII a. knygų. Tai – pamokslininko, oratoriaus Piotro Skargos Zywoty Swiętych... (Šventųjų gyvenimai..., 1603 m., 2 dalys), istoriko Paulo Piasecio Chronica Gestorum in Europa Singularium... (Ypatingų karo žygių Europoje kronika..., 1645 m.) ir kt. Išskirtinę vietą užima Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio Hierosolymitana Peregrinatio Illustrissimi Domini Nicolai Christophori Radzivili... (Kelionė į Jeruzalę..., 1601 m.), kurioje pateikiama vertingų piligrimystės duomenų. Knyga iš karto patraukia akį marginalijų gausa.

Šioje virtualioje parodoje pristatomi eksponatų (XV–XVII a. knygų) antraštiniai ar informatyviausi puslapiai (didesnis dėmesys skiriamas knygoms, atspindinčioms Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų gyvenimo realijas). Šalia jų pateikiami puslapių ar puslapių dalies vertimai iš lotynų, senosios lenkų, ukrainiečių kalbų. Tekstus vertė VDU lotynų kalbos dėstytojas Sigitas Lūžys.

*Toliau tekste pavardės rašomos originalo kalba, pridedant lietuviškas galūnes.

Parengė dr. Edita Korzonaitė
edita.korzonaite@ktu.lt

   
ATGAL  

KTU biblioteka, 2015

 

PIRMYN