Rastos informacijos tvarkymas


Informacijos tvarkymo procesą sudaro visateksčių dokumentų gavimas, kritinis gautos medžiagos įvertinimas, asmeninės duomenų bazės sudarymas, informacijos grupavimas, naujos medžiagos integravimas į jau turimas žinias.

Tai sudaro sąlygas sėkmingam tolesniam darbui. Sekantis žingsnis - tinkamai gautą informaciją panaudoti.

Informacijos šaltinių įvertinimas

Kaip rasti visateksčius dokumentus

Surinktų dokumentų tvarkymas

Tradicinės tvarkymo (indexing) sistemos

Kaip sukurti kompiuterizuotą personalinę informacijos sistemą

Kaip rašyti disertacijas/tezes

Kaip rašyti apžvalgą

Kaip rašyti referatą

Kaip rašyti mokslinio darbo ataskaitą

Kaip sudaryti literatūros sąrašą

Informacijos šaltinių citavimas


Į TURINĮ